Nyheter

Har du betalt kontingent for 2021?


Medlemskontingent
Medlemskontingent for 2020 er kr. 1000,-. Innbetaling skjer til klubbens konto (knr. 4545.08.14419)

Juniorspillere (født 1996 eller senere), samt studenter og arbeidsledige innvilges moderasjon - for disse er årskontingenten kr. 500,-.

Halv kontingent første året for de som ikke har vært medlem av en norsk klubb tidligere, eller som ikke har vært det de siste ti årene.
Postet 10:31:14 - 24/02/2021 av Ola Hansen