Medlemsinformasjon

Organisasjonsnummer: 983 956 386

Medlemskontingent

Medlemskontingent for 2021 er kr. 1000,-. Innbetaling skjer til klubbens konto (knr. 4545.08.14419) innen 20. februar.

Juniorspillere (født 1996 eller senere) samt studenter og arbeidsledige innvilges moderasjon - for disse er årskontingenten kr. 500,-.

Medlemmer i Narvik Sjakklubb anno 2021

Ingen medlemmer funnet.