Medlemsinformasjon

Organisasjonsnummer: 983 956 386

Medlemskontingent

Medlemskontingent for 2022 er kr. 1000,-. Innbetaling skjer til klubbens konto (knr. 4545.08.14419) innen 20. februar.

Juniorspillere fram til de fyller 20 år, samt studenter og arbeidsledige innvilges moderasjon - for disse er årskontingenten kr. 500,-. Halv kontingent første året for de som ikke har vært medlem av en norsk klubb tidligere, eller som ikke har vært det de siste ti årene. Siden husleien er høyere, vil vi måtte ta en liten egenandel per spillekveld (10 kr.). .

Medlemmer i Narvik Sjakklubb anno 2022

Ingen medlemmer funnet.