Styret

Styret i Narvik Sjakklubb har i år følgende sammensetning:

Formann:Ola Hansen
Nestformann:Pål Domben
Materialforvalter:Simon Olaisen
Turneringsleder:Magnus Aanstad
Kasserer:Per Øyvind Mohus

Linje

Webredaksjonen

Følgende personer har tilgang til å administrere vår webside: